Βιβλιοθήκες

Bιβλιοθήκη με προαιρετική προσθήκη κλειστών στοιχείων. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Ξύλινη βιβλιοθήκη που συνδυάζει ανοιχτά και κλειστά στοιχεία. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Σύστημα βιβλιοθήκης που συνδυάζει ανοιχτά και κλειστά στοιχεία. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Ξύλινη βιβλιοθήκη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστικό χώρου. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Bιβλιοθήκη με προαιρετική προσθήκη κλειστών στοιχείων. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Σύστημα βιβλιοθήκης που συνδυάζει ανοιχτά και κλειστά στοιχεία. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Σύστημα βιβλιοθήκης με περιστρεφόμενες στήλες. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.
Bιβλιοθήκη με ανισόπεδα στοιχεία. Διατίθεται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων.