ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Tραπέζι τετράγωνο επέκτεινομενο με δυνατότητα επολογής ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.
Tραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.
Τραπέζι στρογγυλό με γυάλινο καπάκι και ιδιαίτερη βάση, με δυνατότητα επιλογής ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.
Τραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.
Tραπέζι με μασιφ ιδιαίτερα πόδια με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.
Tραπέζι τετράγωνο με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.
Tραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστασεων.
Tραπέζι στρογγυλό με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.