ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ DRIP

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ DRIP

May
13

Tραπέζι τετράγωνο επέκτεινομενο με δυνατότητα επολογής ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ STRIPES

May
13

Tραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ SHANGAI

May
13

Τραπέζι στρογγυλό με γυάλινο καπάκι και ιδιαίτερη βάση, με δυνατότητα επιλογής ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ SHADE

May
13

Τραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ MORENA

May
13

Tραπέζι με μασιφ ιδιαίτερα πόδια με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ HOPPER

May
13

Tραπέζι τετράγωνο με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ FREE

May
13

Tραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου, απόχρωσης και διαστασεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ CRUZ

May
13

Tραπέζι στρογγυλό με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ CLIPPER

May
13

Tραπέζι με ξεχωριστή μεταλλική βάση με δυνατότητα επιλογής ξύλου, απόχρωσης και διαστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ CLASSY

May
13

Tραπέζι με δυνατότητα επιλογής είδους ξύλου,απόχρωσης και διαστάσεων.